Israel

טכנולוגיה

טכנולוגיית סינון רשת בשיטת יונק סורק

Spin KlinTM טכנולוגית דיסקיות

טכנולוגית החוטים

טכנולוגיית מדיה

חברה מובילה בקנה מידה עולמי בתחום טכנולוגיות לסינון מים

פתרונות הסינון והטכנולוגיות של עמיעד מיועדים לטיפול יעיל במים ולסינונם בהתאם לדרישות המסוימות של כל אחד מהלקוחות. קו המוצרים הנרחב של המסננים ושל המערכות לסינון מים כולל מסננים אוטומטים בטכנולוגית רשת, דסקיות וחוטים המתנקים בעצמם. אנחנו מציעים מסננים ידניים, חצי אוטומטים ואוטומטיים שעשויים מחומרים פולימריים ו/או מתכת