Israel

טכנולוגיה

טכנולוגיית סינון בשיטת יונק-סורק

Spin KlinTM טכנולוגית דיסקיות

טכנולוגית החוטים

טכנולוגיית מדיה

טכנולוגיית סינון בשיטת יונק-סורק

טכנולוגיה הכוללת ניקוי עצמי מהיר ומאפשרת הזרמה רציפה של מים נקיים

גולת הכותרת בהישגי עמיעד היא המחקר, הפיתוח והייצור של טכנולוגיית היונק-סורק. טכנולוגיית זו משלבת זרימה הפוכה ממוקדת ליצירת ניקוי מלא ב-100% של המסנן. הצלחתה של טכנולוגיה זו הפכה את עמיעד לחברה מובילה בקנה מידה עולמי בתחום אספקת פתרונות לסינון מים..

מסנני היונק-סורק של עמיעד משלבים בתוכם רשת פלדת אל-חלד רב שכבתית בעלת יכולת סינון עדינה עד 10 מיקרון. צוות ההנדסה של עמיעד פיתח את השילוב האופטימלי של חוזק חומרים, יעילות סינון ויכולת ניקוי על-ידי שילוב של יחסי מבנה וצפיפות רשת המקנים למוצר הסופי יעילות סינון גבוהה. המכלול המתוחכם של רשת הסינון, מאפשר להסיר את רובד עוגת הסינון במהירות ובאופן מלא. טכנולוגיית היונק-סורק של עמיעד מנצלת פחות מ-1% ממי התהליך לצורך הניקוי. יחס זה בין מי השטיפה למי התהליך הוא הנמוך ביותר בקרב שיטות הניקוי האוטומטי המתחרות. (יחס זה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי היישום הספציפי.)

תהליך הניקוי העצמי מופעל על-ידי הצטברות מוצקים מרחפים (עוגת הסינון) על-גבי שטח הרשת. ההצטברות נמדדת באמצעות שינוי בלחצים. הניקוי מתבצע לפיכך בהתאם לצורך ותוך בזבוז מינימלי של מים ואנרגיה. טכנולוגיית היונק-סורק מבטלת את הצורך לבודד את המסנן במהלך פעולת הניקוי העצמי. הניקוי הממוקד והדרישות המינימליות של מים לצורך השטיפה מאפשרים הזרמה רציפה ונעדרת הפרעות.