Israel

מוצרים

מגוון פתרונות הסינון חסר המתחרים של עמיעד מתוכנן לספק מענה לכל צורך, מחקלאים עצמאיים ועד אגודות שיתופיות חקלאיות גדולות.
קראה עוד >>
עמיעד מחויבת לפתח, לייצר ולהפיץ בהצלחה פתרונות לטיפול במים וסינון מים למי שתייה ומי קולחין, ביישומים כגון סינון מקדים ל: MF, UF, NF, RO טיפול שלישוני וליטוש. פתרונות הסינון של עמיעד מאפשרים ללקוחות החברה למצות את מלוא יכולתם באספקת מערכות מים נקיים.
קראה עוד >>
מגוון פתרונות הסינון של עמיעד, שאין שני לו, מתוכנן לענות על הדרישות המחמירות והמגוונות של תעשיות ורשויות עירוניות. המערכות המיוחדות שלנו מתוכננות לטיפול ולסינון יעיל של המים בהתאם לדרישות המסוימות של כל לקוח. הפתרונות התעשייתיים והעירוניים של עמיעד מאפשרים התאמה למגוון רחב של יישומים כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר של אקלים, תנאי מים, וצרכים טכניים. הידע והמומחיות המעמיקים שלנו מסתמכים על שנים רבות של ניסיון, בביצוע פרויקטים מסביב לעולם – מאנטארקטיקה בדרום ועד חוג הקוטב בצפון.
קראה עוד >>