Israel

חדשות פברואר  8, 2011

אריק דיין, מנכ"ל עמיעד מערכות סינון, נבחר יחד עם עוד חמישה מנכ"לים, מתוך 2700 מנכ"לי חברות באחד מהשווקים הפיננסיים הגדולים ביותר בעולם, כמועמד לפרס היוקרתי של גרנט ת'ורנתון לחברות נסחרות, בקטגוריית  "מנהל השנה בשווקים מתעוררים".

פרס זה נחשב ליוקרתי בקרב משקיעים מכל העולם, המשקיעים בבורסת המניות של לונדון.

הכרה זו, בתקופה של תנודתיות בשוק ועל רקע מצב הכלכלה, מדגישה את המצוינות של חברות קטנות הנסחרות בבריטניה ובינהן עמיעד מערכות סינון, שזוכה בצדק להכרה ולשבחים המגיעים לה.