Israel
לאתר השקיה  |  לאתר הסינון הביתי
לאתר השקיה | לאתר הסינון הביתי

פתרונות מותאמים לסינון מים לצרכי השקיה

השקיה

פעילותה של עמיעד מוקדשת למציאת פתרונות סינון חדשניים המסייעים בעמידה באתגרים המתעוררים במסגרת מגוון יישומי ההשקיה.

השקיה
תעשייה
רשויות מקומיות
נפט וגז

פתרונות מותאמים לסינון מים לצרכים תעשייתיים

Industrial

הדרישות הגדלות לצריכת אנרגיה מופחתת ולצמצום הבזבוז של מים מחייבים את הספקים להציע טכנולוגיות זמינות בצירוף פתרונות מתאימים וחסכוניים.

השקיה
תעשייה
רשויות מקומיות
נפט וגז

פתרונות מותאמים לסינון מים לצרכים מוניציפליים

רשויות מקומיות

ערים ואזורים עירוניים זקוקים למערכות אמינות שיספקו מים נקיים ברציפות לתושבים, לתעשייה ולייצור האנרגיה בהתאם לתקני האיכות המקובלים בכל אזור.

השקיה
תעשייה
רשויות מקומיות
נפט וגז

פתרונות מותאמים לסינון מים לצרכי תעשיות הנפט והגז

נפט וגז

עשרות שנות ניסיון בתחומי הנפט והגז מאפשרים לחברת עמיעד לטפל ביישומים מגוונים בכל אחד מחלקי שרשרת הייצור של התעשייה - מתכנון ועד לאספקה.

השקיה
תעשייה
רשויות מקומיות
נפט וגז

בואו לגלות את ה-מיני סיגמא החדש

הדור הבא בעולם הסינון

למידע נוסף