Israel

מוצרים

  מוצרים     >  מסננים חצי-אוטומטיים

מסננים חצי-אוטומטיים

    
מכלול Scanaway    


    
מכלול Brushaway    


 

      

המכלולים החצי-אוטומטיים הבלעדיים של עמיעד מספקים דרך מהירה ויעילה לניקוי מסננים ידניים. מכלולי Scanaway ו-Brushaway של עמיעד הם מכלולים שנבנו לשדרוג מסנני הפלסטיק והמתכת לפעולה אוטומטית למחצה באמצעות הוספת מנגנון ניקוי פשוט של סיבוב ידית לניקוי רשת המסנן. שדרוג מסנן ידני לפעילות אוטומטית למחצה, מונעת את הצורך לנתק את המים ולהוציא את רשת המסנן לשטיפה. באמצעות המכלול החצי-אוטומטי אין הפרעה לזרימת התהליך במהלך השטיפה. המכלולים החצי-אוטומטיים של עמיעד מצוידים ב"מורה סתימה" לניטור חזותי של מצב גוף הסינון מבלי להפריע לזרימת המים. לחצן אדום קופץ מתוך מנגנון החיווי כאשר הפרש הלחצים על רשת הסינון מגיע ל-0.5 בר. המכלולים החצי-אוטומטיים של עמיעד מתאימים לכל המסננים הידניים של עמיעד בגדלים "2-14"