Israel
לאתר השקיה  |  לאתר הסינון הביתי
לאתר השקיה | לאתר הסינון הביתי

מוצרים

  מוצרים     >  מסננים אוטומטיים

מסננים אוטומטיים

    
מסנני חוטים AMF    


    
Omega Series    


    
מסנני EBS    


    
מברשות אוטומטיים ABF    


    
מסנני SAF    


    
סדרת TAF    


    
"2 ספין קלין קומפקט    


    
"3-"2 ספין קלין    


    
"4 ספין קלין גלקסי    


    
"4-"3 ספין קלין אפולו    


    
    


    
    


  • מסננים בעלי יכולת ניקוי עצמי בזמן אמת: מנקים עצמם באופן אוטומטי כאשר הפסד העומד על-פני הרשת מגיע לערך שנקבע מראש.
  • הספקה רציפה של מים: המסנן מנקה את עצמו בתוך שניות בלבד ללא הפרעה לזרימת המים במורד.
  • מבנה מודולרי: מידות קוטר שונות, מתאימות לשימוש עם יחידה בודדת או עם מספר יחידות מודולריות, לקבלת פתרונות מיטביים העומדים בדרישותיו של כל לקוח.
  • אפשרויות בקרה גמישות: בקרה הידראולית או אלקטרונית. לוחות בקרה אלקטרוניים המתאימים לצרכים מיוחדים. שטיפה בהתאם
    להפרשי לחץ ו/או זמן, שטיפה רציפה, מצייני התראה, מונה שטיפות ועוד.
  • מגוון רחב של דרגות סינון: מ-3,500 עד 2 מיקרון.