Israel

טכנולוגיה

טכנולוגיית סינון רשת בשיטת יונק סורק

Spin KlinTM טכנולוגית דיסקיות

טכנולוגית החוטים

טכנולוגיית מדיה

טכנולוגית החוטים

השימוש בסיבי טקסטיל לצורך סינון עדין נפוץ בשוק הקרטרידג'ים החד פעמיים. מסנן 2AMF של עמיעד נעזר בטכנולוגיית החוטים ליצירת מערכת סינון עם ניקוי עצמי. רכיב הסינון הבסיסי במסנן "החוטים הוא "קסטת החוטים". חוטים עדינים שקוטרם 10 מיקרונים מלופפים על לוחית קשיחה מחורצת. המים זורמים דרך שכבות החוטים אל תוך החריצים המכוונים את המים אל נקודות יציאה שתוכננו במיוחד. לוחית הבסיס הקשיחה תומכת בשכבות החוטים וגם ממלאה תפקיד מרכזי בתהליך הניקוי של המדיה. קסטות הסינון מורכבות על צינורות איסוף חלולים.

טכנולוגית הניקוי
מים בלחץ גבוה המותזים אל תוך שכבות החוטים פוגעים בבסיס המחורץ של הלוחית ונסוגים לאחור תוך מעבר חוזר דרך השכבות. גורם הזיהום נישא אל מחוץ לקסטות על גבי סילון המים החוזר. באופן זה לא עובר לכלוך כלשהו דרך המסנן במהלך הזרימה ההפוכה. טכנולוגיות הסינון משלבות סינון של פני השטח וסינון עמוק. מהירות המעבר המתוכננת דרך המדיה היא 40-1 מ"ק/לשעה. המסננים שפותחו לאחרונה יעילים בתהליך של סינון מי שתייה הכולל סילוק טפיל הקריפטוספורידיום, וגם בתהליך סינון בבריכות שחיה, הגנה על אוסמוזה הפוכה, סינון זרם צדי במגדלי קירור לצמצום הנוכחות של חיידק הליגיונלה ועוד.

תהליך הניקוי
המים המסוננים זורמים מתוך ארבעה צינורות איסוף אל תוך נקודות המוצא של המסנן. הצטברות הולכת וגדלה של לכלוך על גבי הקסטות ובתוכן גורמת להגדלת הפרשי הלחץ על פני הקסטות. כאשר מגיעים הפרשי הלחץ לרמה מוגדרת מראש וניתנת להתאמה, גורם הדבר לרצף של שטיפה במערכת הסינון. רצפי השטיפה יכולים להתחיל פעולתם גם בהתאם למרווחי זמן שהוגדרו מראש. יחידת בקרה אלקטרונית או הזמנה ידנית שולטות על רצף השטיפה.