Israel

טכנולוגיה

טכנולוגיית סינון רשת בשיטת יונק סורק

Spin KlinTM טכנולוגית דיסקיות

טכנולוגית החוטים

טכנולוגיית מדיה

דיסקיות מחורצות

פתרונות הסינון של ארקל כוללים סינון עמוק וסינון פני השטח וכתוצאה מכך מאפשרים לכידה גבוהה של חלקיקים, ניקוי יעיל ותוצאות סינון עקביות.

טכנולוגיית ה- SpinKlinTM ייחודית ומוגנת פטנט, לסינון דסקיות ושטיפה לאחור, הפועלת באמצעות דסקיות דקות המחולקות לפי צבעים המייצגים גודל במיקרון. הטכנולוגיה מאפשרת הפרדת חלקיקים מהמים בדרגות סינון של 400 עד 20 מיקרון. הדסקיות המחורצות משני הצדדים בכיוונים מנוגדים, יוצרות "נקודות מפגש" הלוכדות חלקיקים שונים כל אחד ממכלולי המסננים במערכת רבת רכיבים עובר תהליך ניקוי בנפרד. באופן זה, המסננים האחרים ממשיכים לפעול בזמן תהליך ההזנקה לאחור.