Israel

יום המים הבינלאומייום המים הבינלאומי

מים הם משאב מרכזי לפיתוח בר-קיימא - "פיתוח אשר עונה על הצרכים של ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם שלהם" (האו"ם 1987). עם ביקוש הולך וגובר למים נקיים, אך עם כמות מים קבועה בעולם, חיוני כי נפעל כבר היום להבטיח גישה למים אלו לכל אדם, היום ובעתיד. מים נקיים הם משאב חיוני להפקת מזון אך גם לייצור עבור אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה. במקביל, מים נקיים חיוניים לצמצום ההתפשטות והשכיחות של מחלות. ניהול המים הוא מרכיב מרכזי לטובת רווחת כולם - עכשיו ובעתיד.
טיפול במים
עמיעד מערכות מים מספקת הגנה על ממברנות במתקנים לטיפול במי שתיה ומים לשימוש בתעשייה.
 

הרחקת ברזל
עמיעד מערכות מים מספקת את הפתרון הטכנולוגי היעיל והכלכלי ביותר להרחקת ברזל מהמים ומניעת הנזקים להם הוא גורם.
 

הגנה על טפטוף
מערכות הסינון האוטומטיות של עמיעד מתנקות ללא שימוש בכימיקלים ומספקות פתרונות סינון להשקייה ידידותיים לסביבה.